TERMENI ȘI CONDIȚII

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.intratest-business-school.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

www.intratest-business-school.ro este administrat de S.C. INTRATEST S.A. cu sediul în București, Str. Râmnicu Valcea, Nr. 30 B,  înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7541/2007, CUI RO 17218655 .

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale site-ului www.intratest-business-school.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi.

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare:

Pentru a putea cumpăra de pe www.intratest-busienss-school.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.

În situația în care considerăm că această obligație a fost încalcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca  accesul la utilizarea serviciului, pe perioada determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Preț și modalități de plată:

Prețurile prezentate în euro nu includ TVA (19%). Prețul final include TVA.

Prețul de achiziție prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul achiziției, preț la care se adaugă și costurile de livrare.

Plata produselor se efectuează în numerar/cash, la livrarea produsului sau prin credit/ debit card la plasarea comenzii online.

Informații privitoare la livrare:

Termenul de livrare este de maxim 180  zile lucrătoare, socotit de la data preluării comenzii dumneavoastră. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră.

De obicei, cursurile pot fi comandate și accesate în mediul online dar, uneori, poate fi nevoie să vă trimitem anumite produse fizice, caz în care livrarea se face de către o societate de curierat, la domiciliul clientului, în termen de 24 ore lucrătoare de la expedierea comenzii, și poate ajunge la destinație după maxim 48 de ore lucrătoare.

În ziua în care coletul cu comanda dumneavoastră va fi expediat, veți fi inștiințat prin e-mail sau telefonic de către noi.

Coletul poate fi preluat de orice membru al familiei.

Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai afla pe stoc veți fi înștiintat în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător dacă dumneavoastră doriți și sunteți de acord cu acest lucru.

Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine societății de curierat sau transportatorului conform legislației în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului și vom fi inștiințați în termen de 48 de ore de la primirea coletului.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului www.intratest-business-school.ro incluzând texte, imagini grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date este proprietatea S.C. INTRATEST S.A. sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.intratest-business-school.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail office@intratest.ro .

Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/200, clienții noștri au următoarele drepturi:

1)  Dreptul la informare (art.12)

2)  Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3)  Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:

  1. a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
  2. b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
  3. c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b).

4)  Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5)  Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încalcate.

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Responsabilități privind produsele

S.C. INTRATEST S.A. nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000.

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță

Art. 1. – Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:
a) sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel);
b) telecopiator (fax)
c) adresă de poștă electronică (e-mail)

Art. 2. – Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță
a) imprimat neadresat;
b) imprimat adresat;
c) scrisoare tipizată;
d) publicitate tiparită cu bon de comandă;
e) catalog;
f) telefon cu intervenție umană;
g) telefon fără intervenție umană (automat de apel, audiotext);
h) radio;
i) videofon (telefon cu imagine);
j) videotext (microordinator, ecran TV cu tastatură sau ecran tactil);
k) poștă electronică (e-mail);
l) telecopiator (fax);
m) televiziune (teleshopping).

Litigii

Prin folosirea,vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și S.C. INTRATEST S.A. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. INTRATEST S.A. și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea prin intermediul site-ului www.intratest-business-school.ro.

×
×

Cart