Diploma profesională în management financiar reprezintă un curs premium  livrat de Intratest Busines School sub licență The Open University.

Cursul se adresează, în general, persoanelor angrenate în departamentele financiare ale organizațiilor, dar și celor din afara acestora, care vor să își fundamenteze deciziile pornind de la datele financiare ale companiei / organizației.

Programul are un pronunțat caracter practic, fiind orientat spre rezolvarea de probleme și dezvoltând gândirea critică.

La baza diplomei profesionale în managent financiar se află cursul Finanțele întreprinderii (F). Programul este alcătuit dintr-un singur modul, respectiv Finațele întreprinderii.

Pentru absolvirea cu succes a acestui program este necesară cunoașterea principalelor metode evidență aritmetică și folosirea tabelelor de calcul.

Prezentarea completă a cursului o găsiți în pagina dedicată acestuia – Finanțele întreprinderii.

Certificare: Diploma profesională în management financiar se acordă după absolvirea modulului care alcătuiește prezentul certificat.

×
×

Cart