Diploma profesională în management reprezintă primul pas în obținerea de competențe certificate de management și se adresează, în general, managerilor aspiranți și debutanți, cu vechime până în 3 (trei) ani.

Diploma profesională în management este compusă din trei module: M1 – Organizații și Oameni, M2 – Marketing și Finanțe și M3 – Provocarea Integrării. Programul oferă o abordare de ansamblu asupra proceselor fundamentale de management, iar fiecare modul are un pronunțat caracter practic, fiind orientat spre rezolvarea de probleme și dezvoltând gândirea critică.

M3 – Provocarea Integrării se bazează pe studii de caz și are ca obiectiv principal integrarea în activitatea curentă a cunoștințelor dobândite în modulele anterioare, M1 și M2.

Diploma profesională în management poate fi considerată un pas pregătitor pentru accesul la alte programe de management, cum ar fi Diploma Executivă în Management, putând fi considerat, în același timp un program tip Pre MBA

Prezentarea detaliată a fiecărui modul o găsiți în pagina dedicată acestora: M1 – Organizații și Oameni, M2 – Marketing și finanțe și M3 – Provocarea Integrării.

Modulele pot fi urmate și independent, în afară de M3, însă, din experiența anterioară, recomandăm parcurgerea integrală a acestora pentru a obține competențele necesare în activitatea de management.

Certificare: Diploma profesională în management se acordă după absolvirea tuturor modulelor care alcătuiesc prezentul certificat. De asemenea, se acordă diplomă de participarea / ANC după absolvirea fiecărui modul în parte, cu specificarea modulului absolvit.

×
×

Cart